Přeskočit na obsah

Relativní vlhkost vzduchu

  • od
  • 4 min read
Relativní vlhkost vzduchu

Zjistíte: Co je relativní vlhkost vzduchu, a jak s ní můžete pracovat.

Možná také přemýšlíte nad tím, jestli a jak je vlhkost ve vzduchu (vodní pára) propojena s okolními materiály, lidmi, živočichy a rostlinami. Na začátek chcete získat obecný přehled, abyste se možná později mohli pustit trochu hlouběji do tématu. Jste na správném místě.

Co je vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu říká, jaké množství vodní páry (voda v plynném stavu) se nachází ve vzduchu. Voda se do plynného stavu dostává neustálým odparem. Rychlost odparu je závislá na teplotě vzduchu a vodní plochy, resp. transpiračního či perspiračního povrchu.

Míru vlhkosti vzduchu můžeme prezentovat jako absolutní vlhkost vzduchu (v g vodní páry/1 cbm vzduchu), nebo relativní vlhkost vzduchu (v %).

Co je relativní vlhkost vzduchu, a jak ji zjistit

Relativní vlhkost vzduchu je skutečné % množství vodních par ve vzduchu z maximálního (100%) potenciálu nasycení vzduchu v aktuální teplotě a tlaku.

Relativní vlhkost je jedním z parametrů při hodnocení kvality mikroklima ve vnitřních prostorách.

K zjištění relativní vlhkosti je nejjednodušší použít vlhkoměr. Přesnost vlhkoměrů se liší a zpravidla je uvedena u výrobku. (Průměrná odchylka může být 1-2%) Velmi často bývá součástí vlhkoměrů i teploměr, eventuálně také tlakoměr. K profesionálnímu měření vlhkosti se často používají dataloggery. Ty umožňují navíc ukládání naměřených hodnot v určitých časových intervalech s možností data následně analyzovat a srovnávat.

Jak změřit vlhkost? Vlhkoměr (či zapnutý datalogger) stačí umístit do prostoru, a během chvíle zobrazí aktuální relativní vlhkost vzduchu.

Co ovlivňuje vlhkost vzduchu

Absolutní vlhkost vzduchu ovlivňuje teplota. Čím je vzduch teplejší a sušší, tím snadněji se do něj odpařuje voda. Nasycený vzduch je stav, kdy vzduch už nemůže přijímat další vodní páru. Voda se pak začne srážet, rosí se na chladnějších materiálech (např. okna, dlaždice). Čím je vzduch teplejší, tím je schopen pojmout více vodní páry.

To znamená, že za vyšší teploty je ve vzduchu obsaženo více vodní páry (tj. absolutní vlhkost je vyšší), než za nižší teploty při stejné relativní vlhkosti.

Vodní pára se dostává do vzduchu díky odparu z vodní plochy, z lidí, zvířat, rostlin, vlhkých materiálů a v neposlední řadě díky dešti. Ve vnitřním prostředí může zvyšovat vlhkost vzduchu odpar z vlhké konstrukce, vodní plochy bazénu, pohybující se lidi, pěstované rostliny a/či zvířata, vaření, sprchování, saunování.

Proč řešit vlhkost vzduchu

Vodní pára (vlhkost vzduchu) rovněž zpátky ovlivňuje materiály, konstrukce, lidi, rostliny a zvířata. To znamená, že změna vlhkosti v materiálu či vzduchu způsobuje následné vyrovnávání vlhkostních sil.

Běžná vlhkost ve vnitřním prostředí by se měla pohybovat okolo 50% RH +-. Nicméně v různém prostředí a pro různé účely může být optimální rozmezí a hodnoty vlhkosti jiné.

  • Optimální vlhkost je součástí správného, zdravého prostředí, kde prospívají lidé, rostliny i zvířata. Dosažení vhodných stabilních vlhkostních podmínek, rsp. optimální vlhkost pomáhá také prodloužit životnost materiálů, surovin či exponátů.
  • Nedodržení optimálních podmínek pro konkrétní účel, tedy nadměrná nebo příliš nízká vlhkost vzduchu, může způsobit škody na konstrukcích, materiálech či surovinách. Ať už formou plísně, koroze, hub, zvlhnutí, nedodržení výrobních standardů, zrychlené degradace apod. Příliš vlhké nebo naopak suché prostředí je nevhodné pro zdraví lidí, rostliny a také zvířata.

Jak řídit vlhkost vzduchu

  • Vlhkost vzduchu můžete nastavit už samotným typem stavební konstrukce a provedením.
  • Velmi ale záleží na způsobu užívání. Zohledněte účel užívání konkrétních prostor ve vaší denní rutinně. Správné návyky pomáhají udržet správné mikroklima. (Př. Po vykoupání v bazénu, zakrýt vodní plochu plachtou. V jakémkoli typu prostoru zajistit pravidelnou výměnu vzduchu – automaticky nebo otvíráním oken.)
  • Ve výstavních prostorách můžete upravit množství návštěvníků, díky kterým se zvyšuje vlhkost vzduchu.
  • Suchý vzduch, typický pro zimní období, můžete zmírnit lehkým snížením teploty.

Přesto jsou prostředí, v kterých je potřeba udržovat velmi úzké rozmezí vlhkosti vzduchu a/nebo specifické hodnoty. Také vysoké výkyvy vlhkosti mohou způsobit zrychlení degradace materiálů. Nesprávná úroveň vlhkosti může narušit celý proces zpracování či výroby. Neočekávané výkyvy vlhkosti mohou znehodnotit skladované výrobky či suroviny čekající na zpracování. Způsobené škody s sebou nesou také násobně vyšší finanční náklady. Ty představují především náklady na opravu + ochranu před opětovným poškozením.

dálkové ovládání - řízení vlhkosti

Podobným škodám se můžete vyhnout precizním nastavením a řízením vlhkosti prostředí. To vyžaduje zařízení, které bude úzkostlivě udržovat vámi nastavené hodnoty vlhkosti vzduchu v požadovaném rozmezí. Dle aktuálních místních podmínek se může použít samostatný systém odvlhčování, nebo zapojení do vzduchotechnického okruhu. Systém mikroklimatické vlhkostní zóny se úspěšně používá nejen v náročných interiérech bez možnosti stavebních úprav. V případě zpracovatelského průmyslu, to mohou být systémy adsorpční úpravy a řízení vlhkosti vzduchu, které umožňují také snadné napojení do vzduchotechnického okruhu.

Možná řešíte konkrétní projekt úpravy vlhkosti vzduchu. Zde se můžete zeptat: „vyřešit vlhkost vzduchu“.