Přeskočit na obsah

ZAMÍCHEJ VLHKOSTÍ: Co přijde, když propojíte více prostředí

  • od
  • 2 min read
Propojené prostředí

ZAMÍCHEJ VLHKOSTÍ: KDE PŮSOBÍ VODA a PÁRA – Když propojíte prostředí

Víte, kolik otázek, ať už vědomých či nevědomých, si položíte každý den? Dokážete si představit, jak ovlivňují jednotlivé fyzikální jevy vaše rozhodování v jednotlivých situacích? Možná byste se rozhodli jinak, kdybyste bývali věděli….

Co si udělat už konečně jasno?

Zjistěte, v čem všem má prsty voda nebo pára. Praktické situace, které vám pomohou se příště správně rozhodnout.

ZAČÍNÁME.

Jak zamícháte vlhkostí: Když propojíte vnitřní a vnější prostředí

Ve většině případů se parametry vnitřního a venkovního prostředí liší. Podle ročního období a počasí se mění jen míra tohoto rozdílu. Takže, když otevřete okno nebo dveře, dochází k míchání jednotlivých parametrů těchto dvou prostředí. Počítejme také s tím, že se jednotlivé parametry prostředí navzájem ovlivňují.

Čím větší je odlišnost vnitřního a venkovního prostředí, tím výraznější a rychlejší změna nastane ve vnitřním prostředí. Proč? Protože větší rozdíl v teplotě znamená také větší rozdíl v tlaku těchto dvou prostředí. Vyšší tlak působí z teplejšího prostředí. Rychlost výměny vzduchu ovlivňuje i velikost spojovacího otvoru, resp. třeba míra otevření okna nebo dveří a podobně.

Jaké parametry mikroklima můžete sledovat …vlhkost je jedním z nich

Nejčastěji sledujeme teplotu °C, vlhkost %RH, tlak Pa. Často nesledujeme číselně a přesto má velký vliv na kvalitu prostředí: obsah dusíku N2 ve vzduchu, kyslík O2 nebo oxid uhličitý CO2. Sledovat je možné i další veličiny. Důležité je, aby dávaly pro účel měření smysl a byly přínosem.

Rosa, vlhkost, voda
Rosení – vlhkost

Tipy, jak toho zjistit víc

Více o otvírání okna při různých teplotních a vlhkostních podmínkách v druhém díle: „ZAMÍCHEJ VLHKOSTÍ“.

Nestačí změna chování? Použijte techniku. Tentokrát ale chytře. Zamíchejte s námi vlhkostí. Zeptejte se „jak na to?“.