Přeskočit na obsah

Prohlášení o přístupnosti a právní doložka

© Copyright

Copyright (C) 2018-2022 PERFEKTUM Group, s.r.o.

Webová stránka je chráněna autorským právem. Bez písemného souhlasu PERFEKTUM Group, s.r.o. nesmí být žádná její část reprodukována. Neoprávněná reprodukce bude postihována podle zákona.

Ochrana osobních údajů

PERFEKTUM respektuje Vaše soukromí, a tedy neposkytuje Vaše kontaktní údaje žádné třetí straně bez Vašeho výslovného souhlasu. Při Vaší návštěvě na našem webu neshromažďujeme ani neoprávněné informace z Vašeho počítače. Více informací o ochraně osobních údajů najdete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Prohlášení

Tento web je určen pouze pro poskytování informací o společnosti PERFEKTUM Group, s.r.o. a o jí zastoupených značkách a produktech. PERFEKTUM vynakládá maximální péči, aby na tomto webu uváděné informace byly správné. Provozovatel PERFEKTUM nenese odpovědnost za chyby či opomenutí na těchto stránkách nebo v připojených dokumentech nebo dokumentech odkazujících na tyto stránky. Tyto stránky mohou obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti.

Změny jsou průběžně doplňovány a PERFEKTUM může popsané produkty a služby kdykoli změnit. Kontaktujte nás nebo Vašeho prodejce před tím, než se plně spolehnete na informace obsažené v tomto dokumentu.

Informace poskytnuté na této stránce včetně textů, obrázků a odkazů předává PERFEKTUM tak, jak je obdržel od výrobců jednotlivých značek, jen pro pohodlí našich návštěvníků. Tyto informace jsou uváděny bez záruky, kromě záruky při prodeji nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Všechny vztahy se řídí českým právním řádem.