Přeskočit na obsah

Vlhkost v lakovně – technologie pro dokonalý lak

  • od
  • 3 min read
lak - lakovna - vlhkost

Jaké jsou základní podmínky pro dokonalý lak v jednotlivých technologických fázích? Pro zajištění kvalitního výsledku se lakovna určitě neobejde bez techniky pro optimální atmosférické podmínky, kam patří i vlhkost. Zaručit je mohou pouze kvalitní klimatizace. Zjistěte, jak důležitou úlohu zde má zvlhčovač.

Důležité faktory pro dokonalý lak

Při lakování se kontroluje hned několik faktorů a zajišťuje se, aby odpovídaly požadavkům: Vybírá se vhodný stříkací lak a zajišťuje se jeho správná viskozita. S tím souvisí i vhodná tužidla a ředidla ve správné kombinaci a poměru. Dodržování doporučených postupů je samozřejmostí. A rozhodně se vyplatí ve všech fázích postupu přesnost. Výsledek je možné ovlivnit i správným materiálem pracovního obleku nebo technikou stříkání. Pečlivost se vyplatí i při přípravě lakovaného materiálu. Síla a úprava jednotlivých vrstev by měla odpovídat doporučením.

Atmosférické podmínky – vlhkost

V neposlední řadě je potřeba zajistit správné atmosférické podmínky. Čistota prostředí i pracovních nástrojů je nezbytností. K vytvoření kvalitního laku je potřeba zejména zajistit správnou teplotu a vlhkost prostředí, podkladu a také samotného laku.

Čemu se musí lakovna vyhnout

Příliš vysoká vlhkost může zničit výsledný lak

Nežádoucí je příliš rychlé a razantní kolísání teploty a vlhkosti. Ani příliš vysoké či příliš nízké hodnoty nejsou žádané a podepisují se pak na kvalitě výsledného laku. Na hladinu atmosférické vlhkosti jsou v tomto ohledu nejvíce citlivé vodní laky. Další citlivou fází je schnutí, kdy dochází ke snižování vlhkosti. I zde je vyžadována přesnost.

Ideální teplota pro práci s laky se obvykle pohybuje okolo 20°C. Každá změna teploty s sebou přináší i změnu vlhkosti. Například, při snaze dosáhnout 20°C v chladnějším období dochází zcela logicky k výraznému snížení vlhkosti. A to už může být problém.

Vlhkost a specifika materiálů a prostředí

Dantherm adsorpční odvlhčovač vzduchu
Adsorpční odvlhčovač Dantherm dokáže pracovat s vlhkostí i v náročných klimatických podmínkách lakovny

Na rozdíl od autolakovny, je v případě lakování dřeva vliv teploty a vlhkosti na konečný výsledek násoben. Vlhkost ovlivňuje nejen lak. Změny nastávají také na lakovaném materiálu. Jde o smršťování a roztahování dřeva vlivem změny vlhkosti prostředí. Dřevo se této vlhkosti přizpůsobuje, a tak mění i svůj objem. Při náhlých výrazných změnách vlhkosti dřeva může dojít i k poškození laku. Pro zajištění kvalitního laku je tak vyžadována skutečná přesnost při ladění správných vlhkostních i teplotních podmínek.

Aby bylo dosaženo přesných konstantních hodnot vlhkosti pro každou konkrétní fázi lakování, využívají se pro tento účel profesionální zvlhčovače a odvlhčovače.

Brune B zvlhčovač vzduchu ovládací panel
Zvlhčovač Brune – kontrolní panel

Při potřebě zvýšení vlhkosti zajistí adiabatické zvlhčovače šetrně požadované zvlhčení. Pracují tak, aby současně nedocházelo k přesycení vzduchu, a nevytvářela se pak mlha či kapky na lakovaném materiálu.

Naopak, ve vlhkém podnebí či ve fázi sušení jsou ideální volbou adsorpční odvlhčovače. Ty neovlivňují teplotu vzduchu v lakovně a zajistí vysoký výkon odvlhčení i při nižších teplotách. Odvod vlhkosti je, v tomto případě, řešen formou odvodu páry.

Stejně jako zvlhčování, i odvlhčování lze nastavit tak, aby nedocházelo k příliš rychlému nebo naopak příliš pomalému schnutí.

Správné klima v lakovně má lví podíl na kvalitním bezchybném laku. Rádi pomůžeme i Vám zajistit správné atmosférické podmínky. Kontaktujte nás.