Přeskočit na obsah

Skleník: Jak na zvlhčování vzduchu pro rostliny a houby

  • od
  • 4 min read
Vlhkost ve skleníku - hydroponia

Vlhkost – voda v jakékoli podobě je pro rostliny i houby životně důležitá. Nejen zálivka, ale také vlhkost vzduchu ovlivňuje prospívání, kvetení i výnos. Velký význam má optimální vlhkost klima při pěstování hub či rostlin ve sklenících či halách. Ideální vlhkost vzduchu tak může výrazně přispět k vyššímu výnosu.

Zvlhčování vzduchu

Třebaže různé rostliny mají pro svůj život různé požadavky, jedno mají společné. Voda v různých podobách zásadním způsobem ovlivňuje jejich schopnost přežití i prospívání. Je potřeba brát v úvahu také různou potřebu vlhkosti v jednotlivých fázích života rostliny.

Znamená to, že v jednotlivých fázích života a produkce rostlin a hub dochází ke změnám požadavků na kvantitu. To znamená, že je důležité rozmezí dodávané vody či vlhkosti. Zájmem je dosáhnout optimálních parametrů prostředí. Stávající hodnoty prostředí porovnané s aktuálním cyklem rostliny nebo houby tak určují, zda je prostředí optimální. V opačném případě vyžaduje odvlhčování či zvlhčování vzduchu.

Optimální vlhkost pro rostliny podle stáří a cyklu

Optimální vlhkost ve skleníku
Optimální vlhkost vzduchu ve skleníku zlepšuje prospívání a zvyšuje úrodu

Pro většinu rostlin prospívajících při teplotě 18-26 °C se optimální vlhkost prostředí pohybuje v rozmezí 60-70% RH. Zatímco při nízké vlhkosti může dojít k zasychání rostliny. Při vlhkosti blížící se 100% se v rostlině zvyšuje vnitřní tlak. Znamená to, že už není schopna transpirovat. Také přemokřené kořeny přispívají k vysokému tlaku. Ten vyúsťuje do vytlačování vody listy. Nadměrná vlhkost tedy může způsobit zplesnivění rostliny a podílet se na vzniku dalších chorob. Vzdušná vlhkost však ovlivňuje i její spotřebu CO2 ze vzduchu. Kdy při vyšší vlhkosti je spotřeba vyšší.

Obecně platí pravidlo, že rostoucí mladé rostlinky přivítají vyšší relativní vlhkost. Zatímco pro stárnoucí rostliny se vlhkost mírně snižuje. Z vlhkosti, kterou rostlina přijímá je totiž zhruba 10% použito právě na její růst.

Optimální vlhkost pro houby

Interiérové pěstování hub
Interiérové pěstování hub často vyžaduje intenzivní zvlhčování vzduchu

Při pěstování hub v interiéru, jako jsou sklepy či pěstební haly se ukazuje, jak jsou optimální podmínky prostředí pro úspěch důležité. Hlavními faktory úspěchu je optimální teplota, vlhkost a intenzita osvětlení.

I zde platí pravidlo různé vlhkosti v jednotlivých pěstebních fázích a při různých způsobech pěstování. Při interiérovém pěstování hub se počítá s vyšší teplotou i vlhkostí. Interiérové pěstování je možné již od 5°C. Avšak jako optimální se pro různé druhy hub uvádí teploty někde mezi 10-15°C. Taktéž doporučená vlhkost se pro jednotlivé druhy hub, typy pěstování a jednotlivé fáze růstu mírně liší. Zpravidla však vždy překračuje hodnotu 90% RH a dostává se i do hodnoty 100%.

Jak vytvořit optimální klimatickou zónu ve skleníku či pěstební hale

Brune B zvlhčovače vzduchu
Zvlhčovače Brune dosahují optimální vlhkost vzduchu

Realizace optimální klimatické zóny pro skleník či halu vyžaduje jasný pěstební plán. Z toho vychází i konkrétní požadavky pro jednotlivé fáze růstu a plodění. Pro zajištění požadovaných hodnot či jejich rozmezí je důležité zajistit optimální nástroje. Tedy nástroje, které umožní průběžné korekce hodnot dle aktuálních potřeb růstové kultury.

Modulová sestava úpravy a regulace vlhkosti Brune se stala úspěšným řešením vlhkostní klimatické zóny již v mnoha odvětvích. Odvlhčovací-zvlhčovací-regulační systém tak velmi sofistikovaně zajišťuje současně jemné a účinné korekce vlhkosti a její řízení. Výsledkem je konstantní vlhkost pro konkrétní růstovou fázi a podmínky. Možnost dálkového jednoduchého přenastavení hodnot vždy při potřebě změny klima následné růstové fáze představuje nemalou časovou úsporu. Také při využití automatizovaného systému práce s vodou či kondenzátem se naprosto minimalizuje potřeba další obsluhy. I přesto lze zajít i dál formou volby servisní nadstavby.

Pro zajištění optimální vlhkosti lze využít i jednotlivé modulové prvky (odvlhčovače nebo zvlhčovače) samostatně. Výhodou při využití modulového systému Brune je sestavení řešení takřka na míru konkrétním požadavkům zákazníka. Zeptejte se na bližší informace ke klimatické zóně.