Přeskočit na obsah

IP krytí pro bezpečný odvlhčovač – Dejte na něj

  • od
  • 3 min read
elektrické krytí - IP norma

Ptáte se, proč bývá používání přístroje omezené prostorem či účelem? Důvod je zcela prozaický. Bezpečnost. Také pro kryt elektrického zařízení, existuje v ČR norma. Je to Česká technická norma ČSN EN 60529. Ta definuje stupeň ochrany elektrického zařízení krytem. Používá k tomu označení IP (Ingress Protection) a dvě číslice (x), tj. IPxx. První číslice označuje stupeň ochrany proti vniknutí cizího tělesa a proti nebezpečnému dotyku. Druhá číslice označuje stupeň ochrany proti vniknutí kapaliny či vody. Tak to je IP krytí.

Jak se správně IP chránit

Zvláště při náročnějších podmínkách umístění se vyplatí mít elektrické zařízení splňující správný stupeň normy. Často jde nejen o zdraví, ale i život – váš, vašich dětí či přátel. Podívejte se, jak předejít zbytečným nehodám.

Nejdříve si ujasněte k jakému účelu a v jakém prostředí chcete spotřebič provozovat. To vám napoví potřebný typ a stupeň ochrany. Také si můžete potřebné parametry uvažovaného elektrického spotřebiče zpětně ověřit.

Jaké IP krytí má mít můj odvlhčovač

Dantherm CDP detail krytu a kontrolky
Dbejte na správné ip krytí odvlhčovače

U námi distribuovaných odvlhčovacích zařízení se setkáte nejčastěji s druhou číslicí (IPXX). Ta označuje stupeň ochrany zařízení krytem proti vniknutí kapaliny. Pro vaši snadnou orientaci uvádíme u zařízení typové zařazení formou jednoho nebo několika písmen. V názvu můžete současně nalézt doporučený typ prostoru či užití. To vám umožňuje maximálně využít potenciál odvlhčovače pro daný účel. Máte v úmyslu instalovat zařízení v prostorách se stříkající vodou nebo vodní hladinou? V tom případě si všímejte u konkrétního elektrického zařízení (druhé) hodnoty IPx.

Do prostor bazénu, plovárny, vířivky či lázně vybírejte odvlhčovač s IP krytím od IPx4. Důvodem je nedaleký výskyt vodní plochy. To znamená také vyšší riziko přímého kontaktu s vodou. V prostorách, kde řešíte “pouze” vlhkost vzduchu, materiálů či zdí, je postačující pro odvlhčovač elektrické krytí IPx2. Nezapomeňte. Při instalaci zařízení je důležité vždy dbát pokynů výrobce. To platí nejen pro odvlhčovače.

Jak vypadají stupně ochrany elektrického zařízení krytem

Chcete se cítit bezpečně a mít jistotu, že se váš přístroj při provozu neporouchá? Podívejte se, jak velký je rozdíl v jednotlivých stupních ochrany krytu (IP krytí). Určitě se vyplatí sladit toto označení s vaším záměrem užívání.

Takto zjednodušeně vypadá IP tabulka (IPXX) rozdělení norem ochrany elektrického zařízení.

Z hlediska bezpečnosti jsou hodnocena tato kritéria: Nejdříve je to míra ochrany krytu zařízení proti vniknutí cizího tělesa z hlediska velikosti tělesa a způsobu dotyku. V druhé pozici je stanovena bezpečnost krytu proti vniknutí kapaliny z hlediska způsobu kontaktu s krytem.

Stupně IP ochrany proti vniknutí cizího tělesa a nebezpečnému dotyku:

IP0x – bez ochrany před dotykem či vniknutím cizího tělesa
IP1x – ochrana proti dotyku dlaní a velkému tělesu
IP2x – ochrana proti dotyku prstem a malým tělesům
IP3x – ochrana proti nástroji >2,5mm a drobným tělesům
IP4x – ochrana proti nástroji >1mm a velmi drobným tělesům
IP5x – ochrana proti jakékoli pomůcce a částečně prachu
IP6x – ochrana proti jakékoli pomůcce a zcela i prachu

Stupně IP ochrany proti vniknutí kapaliny:

IPx0 – bez ochrany
IPx1 – ochrana proti svisle kapající vodě
IPx2 – ochrana proti kapající vodě do úhlu 15° od svislice
IPx3 – ochrana proti vodní tříšti – dešti do úhlu 60° od svislice
IPx4 – ochrana proti stříkající vodě na zařízení do 180° od svislice
IPx5 – ochrana proti tryskající vodě ze všech směrů
IPx6 – ochrana proti vlnobití – intenzivně tryskající voda
IPx7 – ochrana proti ponoření do vody na 30min do 1m hloubky 15cm nad okraj tělesa
IPx8 – ochrana proti potopení do vody – nepřetržitě do určené hloubky a doby ponoření
IPx9 – ochrana proti tlakové vodě – proti wapu

Úplné a přesné znění poskytuje norma ČSN EN 60529.