Cíl: vzdušná pohoda

  • od
  • 3 min read
Vzduch-les

Co dělá vzdušnou pohodu

Vytváří ji více faktorů a nutno dodat, že se rádi navzájem ovlivňují. O tom ale později.

Nejsilnějšími faktory jsou teplota, proudění vzduchu – průvan, čistota vzduchu včetně obsahu kyslíku (chemická, fyzikální, biologická), a vlhkost vzduchu.

Silnější odchylku od optimální hodnoty poznáte i sami bez měření. Pocítíte nepohodu ovlivňující náladu a chování. Nepříjemné vzdušné klima snadno ovlivní i rozhodování či výkonnost na pracovišti. A tak v zájmu zaměstnavatele, u vás doma vaším vlastním zájmem, je pohlídat si vytvoření a zachování nejlepších parametrů vzdušné pohody. Nejsnadnější a současně objektivní cesta k cíli vede přes měření v součinnosti s úpravou vzduchu. O úpravě a jejím nejsnadnějším způsobu se dozvíte níže.

Vzdušná pohoda podle aktivity

Sedíte v kanceláři nebo cvičíte fitness? V tom je velký rozdíl. Při hledání optimální vzdušné pohody pro tu či onu činnost dojdete k rozdílným hodnotám. Optimální hodnota uvedených veličin je závislá na činnosti / aktivitě prováděné v daném prostředí. Příkladem: Tam, kde dochází k vyšší fyzické aktivitě, bude pravděpodobně příjemnější nižší teplota a zvýšený přísun kyslíku. Nebo v prostředí wellness či bazénu je přijatelnější vyšší vlhkost než v prostředí kanceláře.

TIP:
Někdy je lepší než obecné tabulky, vyzkoušet si pro vaši činnost a prostředí optimální hodnoty, při kterých se cítíte všichni skvěle. Změříte daný stav a v případě využití techniky nastavíte přístroje na požadovanou hodnotu, kterou mají udržovat – teplota, větrání, odlvlhčování / zvlhčování.

Pozor, veličiny proti sobě – aneb vlhkost hází mimikry

Určitě je dobré také zmínit vliv jedněch veličin na druhé. Víte, že za pocit chladu někdy teplota nemůže? Pocit tepelné pohody totiž významně ovlivňuje vlhkost vzduchu a také proudění vzduchu. Konkrétně: Vyšší vlhkost způsobuje větší pocit chladu. Nebo obráceně: pro dosažení teplotní pohody ve vlhkém prostřední je potřeba vyšší teplota než v prostředí suchém. A při studených vlhkých zdech vám bude zima na záda i při saunové teplotě vzduchu. Dusíte se a říkáte si, že je to prachem nebo jinak znečištěným vzduchem? Možná je to jen příliš suchý vzduch, co vám navozuje pocit nepohody.

Zatímco venkovní prostředí v tomto ohledu jako jednotlivec neovlivníte. Ve vnitřním prostředí optimálních hodnot dosáhnout můžete. Chce to jen trochu trpělivosti při úvodním nastavování a poctivé měření. Z účinných pomocníků máte na výběr  opravdu širokou škálu… topení, klimatizace, větrání, čištění, odvlhčování, zvlhčování… a někdy stačí k vysněnému cíli jen jediný.

Potížista vzdušné pohody
– vlhkost, a jak na ni

Jak to vypadá, při snaze dosáhnout optimálních hodnot, ale zejména i osobního pocitu vzdušné pohody, nejvíce do všeho zasahuje vlhkost. Ale i na ni existuje poměrně snadné a účinné řešení. Při výběru vhodného zařízení pro úpravu vlhkosti bereme v úvahu jak směr úpravy (odvlhčení nebo zvlhčení), tak odvlhčovaný / zvlhčovaný prostor, resp. účel využití konkrétního prostoru. Nejsou všechny odvlhčovače / zvlhčovače určeny do stejného prostředí. Každé prostředí klade jiné nároky na provoz. Zohledňujeme bezpečnost, místní podmínky a požadovaný výkon ve vzájemné součinnosti. Volíme pro daný prostor vhodný přístroj, který si v těchto podmínkách poradí i s dalšími veličinami vzduchu. V orientaci vám mohou pomoci technické parametry pro konkrétní přístroj, účel užití, ip krytí.

TIP: 
Určitě se nesnažte, v touze ušetřit peníze, využít běžný domácí odvlhčovač např. k odvlhčování bazénu. Nejen, že na to není stavěný. Nemusí stačit výkonem, vyžaduje náročnější obsluhu a možná vám i rychleji odejde. Především se vystavujete bezpečnostnímu riziku, vy sami i všichni další, kteří se přijdou do bazénu vykoupat – děti, rodina, přátelé. Argument, že přístroj běží, jen když se v bazénu nikdo nekoupe, neobstojí. Nikdy totiž nevíte, kdy a jak k nebezpečné situaci může dojít.

Výběr vhodného zařízení není někdy snadný, a tak je lepší se obrátit na specializovaného prodejce.