Přeskočit na obsah

Jak funguje Centrální řízení vlhkosti Brune

  • od
  • 3 min read
Ethernetový modul vzdálená správa řízení vlhkosti

Řízení vlhkosti – vhodné řešení stabilní vlhkostní zóny pro soukromé účely, firmy a instituce

Součinnost teploty a vlhkosti

profesionální zvlhčovač Brune
Zvlhčovač Brune B500 Professional

Zvlhčovače skvěle pomáhají všude tam, kde je potřeba zvýšit vlhkost prostředí a potažmo i materiálů. Nejčastěji je to v zimním období, kdy vlivem běžného vytápění dochází v interiéru nejen ke zvýšení teploty a dík tomu také k výraznému snížení vlhkosti. Během letního období zas prostředí ztrácí svou vlhkost dík přirozeně vzrůstajícím teplotám náležejícím tomuto ročnímu období. Nemluvě o celkové změně klimatických podmínek tohoto klimatického pásma.

Na druhé straně, právě míchající se rozdílné teploty interiéru a exteriéru, zejména ve starších či suterénních budovách může vést k rosení a nechtěnému zvýšení vlhkosti. V tento okamžik je potřeba prostor naopak odvlhčovat.

Reflektování různorodosti potřeb

Brune Dehumid HP 50 odvlhčovač vzduchu
Odvlhčovač Dehumid HP50

Připomeňme si, že optimální pocitová relativní vlhkost prostředí je někde mezi 50 – 60%RH. Dále je potřeba reflektovat vlhkostní a teplotní potřeby konkrétního prostoru a jeho vybavení.

Příkladem: dřevěný nábytek, hudební nástroje, knihy, apod. (Více o optimální vlhkosti pro jednotlivé materiály v článku: Optimální vlhkost)

Zvláště v prostorách galerií, muzeí či archivů je potřeba sladit požadavky jednotlivých exponátů, které vycházejí zejména z různorodosti jednotlivých materiálů. Navíc, často ani není možné rozdělení do jednotlivých prostor podle materiálů. Důvodem může být nedostatek prostoru, požadavek na tematičnost sbírky, nebo jednoduše proto, že jsou různé materiály s různými požadavky na ideální prostředí přítomny v jednom předmětu.

Je potřeba ochránit cenné položky před poškozením nebo zbytečným urychleným stárnutím vlivem nevhodného klimatu či přílišných výkyvů v teplotě i vlhkosti. A to je splnitelné.

Brune spolupracující přístroje

Ethernetový modul vzdálená správa řízení vlhkosti
Brune Web Control

Ano, je to možné. Právě pro případ ochrany před nežádoucím kolísáním vlhkosti vyvinul Brune skvělý systém vzdálené správy více zařízení, zajišťující zvlhčování a odvlhčování…

Jedná-li se o prostor s extrémními změnami klimatu ve smyslu vlhkosti a teploty je vyžadovaná součinnost systému odvlhčování a zvlhčování dle aktuální potřeby. Také pro položky citlivé na výraznější změny vlhkosti je důležité udržovat konstantní %RH.

Přesná regulace vlhkosti je možná: kombinací odvlhčovače HP50 a zvlhčovače B500 řízenými ethernetovým modulem.

Odvlhčovač Dehumid HP50 disponuje velkou kapacitou, a je vybaven elektronickým ovladačem spolu se systémem odmrazování. Tím je zabráněno vypínání, v důsledku zamrznutí přístroje v kondenzační sekci. Odvlhčovač Dehumid HP50 s odvlhčovací kapacitou až 50 l denně je ideálním řešením pro ochranu před škodami z vlhkosti. V kombinaci se zvlhčovačem B500 a ethernetovým modulem je možné vytvořit centrální řídící systém s přesným nastavením a udržováním konstantní úrovně vlhkosti – a předejít tak poškození materiálů či zajistit ochranu výrobních procesů citlivých na kolísání vlhkosti.

Zvlhčovače a odvlhčovače Brune s párovacím systémem dokážou zajistit velmi jednoduše a současně účinně optimální klimatické podmínky pro pohodu osob, stavební konstrukce i cenné předměty v každém ročním období.

Zajímá vás systém přesného centrálního řízení relativní vlhkosti prostředí bez výkyvů? Obraťte se na nás pro návrh řešení vám na míru.