Přeskočit na obsah

Suché klima? Nastavte nový kurz. Zdravé zvlhčování si zamilujete.

  • od
  • 4 min read
Vlhkost: Zdravé zvlhčování

Proč sledovat suché klima

Suché klima může být škodlivé hned v několika oblastech. Proto váš důvod pro zvlhčování může být rozmanitý. Udržování stálého teplotního i vlhkostního mikroklima si žádají vzácné historické předměty, hudební nástroje, obrazy, vzácná sbírka např. známek. Vážným důvodem je ale i vaše vlastní zdraví. Vždy máte důvod průběžně sledovat aktuální stav a vývoj hodnot relativní vlhkosti a teploty. Zvláště v zimním období jste nuceni pro uchování stabilní teploty začít topit. To může mít významný a často nechtěný vliv na současné hodnoty vlhkosti.

Přesto, existuje řešení, jak udržet vlhkost na stabilní úrovni i v nepříznivých podmínkách. Suché klima tak nemusí být standardem. Jak dosáhnout optimální vlhkosti? Právě o tom je zdravé zvlhčování.

Jak na zdravé zvlhčování

Při snaze zvýšit vlhkost v suchém prostředí na optimální hodnoty vás může napadnout hned několik řešení. Podívejme se na jednotlivé způsoby zvlhčování podrobněji.

Přírodně

Pěstování rostlin v interiéru může zlepšit vnitřní komfort. Není však dostatečné pro opravdu suché interiéry a velké prostory či prostory. Také vám moc nepomůže, pokud je potřeba udržovat konstantní požadovanou hodnotu vlhkosti. A určitě musíte počítat s nutností následné péče o rostliny.

Odparem

Objem odparu můžete zvýšit. Umístěním nádoby s vodou na topné těleso můžeme dosáhnout lepších výsledků. Musíme ovšem počítat s následnou nutností neustále vodu vyměňovat a nádobku vymývat. Jedině tak lze předejít tvorbě nežádoucích bakterií. Současně musíte potřebné množství vody pravidelně doplňovat. A navíc, odpar nemusí být pro daný prostor dostačující. Krom toho, tento způsob zvlhčování také neumožňuje udržení konstantní hodnoty vlhkosti či její regulaci.

Parní zvlhčování

V první řadě je potřeba opatrnosti, protože pracujete s párou. Je tedy na místě i bezpečné umístění mimo dosah dětí a zvířat. Využitím parního zvlhčovače lze dostat do vzduchu poměrně velké množství vody. Dokonce to může být i více, než vzduch stačí pojmout. Parním zvlhčováním tak snadno dojde k nevratnému poškození papíru, nábytku a dalšího na páru citlivého vybavení. Mimo jiné, na různých plochách se mohou objevit nežádoucí stopy.

Studené zvlhčování

Adiabatické zvlhčování je systém studeného zvlhčování. To znamená, že není vyžadována žádná další teplotní úprava zvlhčovaného vzduchu. Do vzduchu se dostává jen tolik vody, kolik stačí skutečně pojmout. Zároveň jde o odborníky doporučovaný systém zvlhčování. Proč?

Adiabatickým zvlhčováním je totiž možné docílit výrazného a současně hygienického zvlhčení vzduchu. Vzduch je zvlhčován bez zanechávání stop či poškození přítomného vybavení. To prokázaly i dosavadní provedené testy. Můžeme tak hovořit o zdravém a šetrném zvlhčování. Navíc, adiabatické zvlhčovače nabízejí i další užitečné doplňky. Díky nim je možné vzduch desinfikovat od nežádoucích bakterií a čistit od větších alergenních částic. A nejen to. Systém navíc umožňuje sestavení adiabatického zvlhčovače dle individuálních potřeb.

profesionální zvlhčovač Brune
I suché klima má zdravé řešení. Zvlhčování pomocí adiabatického zvlhčovače Brune

Praktické využití

Pomocí adiabatického zvlhčování lze účinně optimalizovat vlhkost. Je vynikajícím řešením pro suché klima ve velkých kancelářských i malých domácích prostorech. Tento systém zdravého zvlhčování se s úspěchem využívá také pro humidory nejrůznějších velikostí. Současně je ideálním řešením pro prostory s citlivým a cenným vybavením. Pomáhá totiž udržovat vlhkost na konstantních požadovaných hodnotách. Pro své vynikající vlastnosti se navíc adiabatické zvlhčovače ukazují jako nejvhodnější řešení pro udržení konstantní vlhkosti také v hudebních sálech a místnostech pro skladování hudebních nástrojů.

Zvlhčovač Brune však nabízí mnohem víc. Příkladem je možnost propojení s přesným systémem měření a záznamu hodnot. Takto lze vytvořit jednotný samoobslužný systém bezpečného udržování konstantních hodnot v určeném prostoru.

Suché klima

Mít kontrolu nad optimální vlhkostí klima se vyplatí. Nepodceňujte proto pravidelné měření. Díky němu můžete odhalit i vážný deficit vlhkosti ve vzduchu. Ten může být příčinou zdravotních problémů. Na místě jsou také obavy z vážných škod na vybavení. Nahlásil vám vlhkoměr výrazně suché klima? Neváhejte tedy s řešením. A co požadavek zdravého zvlhčování? Účinnou odpovědí může být správně dimenzovaný adiabatický zvlhčovač.

TIP:
Zvyšování vlhkosti zvlhčováním by mělo probíhat pozvolna a šetrně. Můžete tím předejít škodám na vašich cenných položkách způsobených rychlou změnou vlhkosti.