Přeskočit na obsah

Vlhkost reguluje dřevěný interiér: Jak řídit vlhkost?

  • od
  • 4 min read
Dřevo v interiéru

Pro regulace vlhkosti můžeme s dřevem počítat.

Proč? Dřevo je živý buněčný materiál. Dokonce i po pokácení stromu a vysušení tento organický materiál stále žije. Mezi dřevem a prostředím probíhá neustálá interakce. Jeho vlastnosti se nemění, ani při zpracování do podoby dřevěné podlahy a nábytku. V závislosti na typu a rozsahu vnějšího ošetření však mohou být omezeny. Jak dřevo ovlivňuje vlhkost prostředí?

Dřevo pracuje s vlhkostí

Hygroskopické vlastnosti dřeva vysvětlují jeho schopnost reagovat na vlhkost prostředí. To znamená, že při vysoké vlhkosti prostředí dřevo vlhkost adsorbuje, respektive navlhá. Naopak při nižší vlhkosti prostředí dochází k desorpci vodní páry ze dřeva. A to sesychá. Kapacita schopnosti adsorpce a desorpce vodní páry do dřeva je ale limitovaná.

Jak dřevo v interiéru reguluje vlhkost

Dřevo vlhkost vůně lesa
Dřevo a vlhkost prostředí jsou v neustálé interakci

Dřevo si v daném prostředí ustálí svou vlhkost. Tím dosáhne rovnovážné vlhkosti. V ten okamžik nastane vlhkostní rovnováha. Schopnost dřeva pohlcovat další vodu z prostředí je pak limitovaná rovnovážnou vlhkostí dřeva v daném prostředí. Přímý vliv na stav vlhkostní rovnováhy mají vlhkost a teplota prostředí. Vedle toho. Fáze vyrovnávání vlhkosti dřeva s vlhkostí prostředí probíhá po dvou odlišných křivkách. To znamená, že při sorpci dochází k pomalejšímu vlhnutí. Naopak, při desorpci za stejných podmínek dochází k pomalejšímu sesychání. Největší hystereze, tj. okolo 4%, je při relativní vlhkosti vzduchu RHV okolo 40%. Směrem k extrému na obě strany se pomalu vytrácí, až k úplnému spojení obou křivek.

Pozor ale. Pokud to se zvýšením nebo snížením vlhkosti prostředí oproti normálu přeženete. V takovém případě hrozí nabobtnání nebo seschnutí dřeva s trvalými následky. Trvalou změnu tvaru představuje borcení dřeva, způsobené jeho anizotropními vlastnostmi. Díky anizotropním vlastnostem dřeva může bobtnání v různých místech dosáhnout odlišných rozměrů. Konkrétně, v podélném směru růstu dřeva je to 0,1-1%. V radiálním směru je to už 3-6%. K největším změnám může dojít v místech procházejícího tangenciálního směru dřeva. Nabobtnání o 6-12% určitě nepřehlédnete. A v případě rychlého výrazného poklesu vlhkosti vzduchu? Dochází k nerovnoměrnému tlakovému a tahovému napětí v jednotlivých vrstvách dřeva. Extrémní sesychání tak může způsobit ošklivé praskliny.

Vliv dřeva na vlhkost a klima

Lze říci, že vlhkost prostředí ovlivňuje vlhkost dřeva. A obráceně. Snažíc se vyrovnat vlhkost s prostředím v uzavřeném prostoru, ovlivňuje dřevo vlhkost tohoto prostředí. Tato vzájemná interakce však není natolik významná. Takže při potřebě výrazného zvlhčování či odvlhčování vzduchu prostředí je na místě použití zvlhčovače nebo odvlhčovače.

Brune zvlhčovače vzduchu
Adiabatické zvlhčovače Brune

Zvláště adiabatické zvlhčovače jsou ideálním pomocníkem pro zajištění optimální vlhkosti klima. Navíc, právě tímto způsobem lze dřevo, resp. dřevěné vybavení, ochránit před nereverzibilním poškozením z nepřiměřeného sucha.

Ochránit dřevo můžeme také před nadměrnou vlhkostí. Skutečně účinně nám v tom mohou pomoci odvlhčovače. Nadměrná vlhkost totiž zvyšuje riziko vzniku plísní a hub. A právě ty jsou pro dřevo největším nebezpečím.

Zklamání, protože jste chtěli použít dřevo pro úpravu vlhkosti vašeho interiéru? Ne tak docela. Pro výraznou úpravu vlhkosti dřevo nenahradí elektrický zvlhčovač nebo odvlhčovač vzduchu. Nicméně. Dřevěné doplňky a vybavení mohou pomoci k drobnému vyrovnání vlhkosti prostředí a zpříjemnění celkového klima.

Dřevěné přírodní materiály ovlivňují klima i dalším způsobem. Jsou to, například typické vonné silice, které vypouští do prostředí. Říkáme jim vůně dřeva. Jeho schopnost vytvořit přirozeně příjemné prostředí je tak nezaměnitelná s jakýmkoliv jiným materiálem.