Přeskočit na obsah

Hygrometr nebo hygrostat? – Rozhodněte se teď správně

  • od
  • 4 min read
Hygrostat pro řízení vlhkosti vzduchu

Proč je důležité měřit vlhkost

Proč vůbec měřit? Jak provádět takové měření a jak využít zjištěné výsledky co nejlépe? Zjistěte právě teď spolu s námi. Jak vám může měření hygrometrem pomoci k snadnému dosažení ideální vlhkosti klima či materiálů? Kdy vám pomůže hygrostat?

Ať už vám záleží na optimální vlhkosti prostředí z jakéhokoli důvodu: Může to být požadavek na optimální klima pro pobyt lidí v určeném prostoru. Nebo je potřeba zajistit přesné konstantní klimatické podmínky pro exponáty či depozita. V každém případě se neobjedeme bez měření. Znamená to měřit před uvažovanou úpravou vlhkosti i při samotné úpravě, resp. řízení požadovaného klima. A právě v tom nám může pomoci hygrometr – vlhkoměr. Ale pozor. Nejen ten budete při úpravě vlhkosti potřebovat.

Před realizací úpravy vlhkosti

vlhkoměr - teploměr se záznamem
vlhkoměr (hygrometr) – teploměr se záznamem, nebo-li datalogger

U prostoru, kde nám záleží na vlhkosti či celkovém klima je vždy důležité začít sběrem dat. A to před tím, než začneme se samotnou úpravou klima. To znamená, zjistit úvodní hodnoty vlhkosti, teploty, opakující se změny, zdroje vlhkosti / sucha, teploty / chladu a jejich sílu, resp. vliv na změny uvažovaného mikroklima. V této fázi se stává důležitým informačním zdrojem vlhkoměr – hygrometr, který nám poskytuje informace o vlhkosti vzduchu či materiálů a jejich změnách v průběhu dne a ročních období.

Ze zjištěných informací je pak možné získat lepší přehled o prostoru, kde chceme realizovat řízené klima. Zjištěné informace nám budou užitečné hned v několika fázích řešení prostoru:

  • Pomohou nám ke stanovení požadovaných úprav (konstrukčních či provozních).
  • Díky zjištěným datům můžeme také lépe stanovit požadovaný výkon uvažovaného přístroje pro úpravu vlhkosti. Ať už se jedná o potřebu zvlhčování či odvlhčování. Konkrétními faktory pro určení vhodného přístroje jsou například zjištěné podmínky, způsob provozu, okolní klimatické působení a jeho míra vlivu na uvažovaný prostor. To vše je potřeba vzít v úvahu pro správný výběr přístroje, který zajistí požadované optimální klima.

Řídíme vlhkost

dálkové ovládání vlhkosti a teploty Dantherm
Dálkové ovládání vlhkosti a teploty Dantherm (hygrostat/termostat)

Po úvodním měření a zjištění doplňujících informací je možné stanovit vhodné zařízení pro úpravu klima. Další fází je instalace a zprovoznění zařízení. Teprve pak přichází fáze provozu. V této fázi je vlhkoměr stále informačním zdrojem o stavu klima v řízeném prostoru. Nicméně, v tomto okamžiku nastupuje důležitost práce hygrostatu.

Hygrostat je zařízení, které stejně jako vlhkoměr měří vlhkost okolního prostředí. Naměřená data však ihned zpracovává a vyhodnocuje. Na základě vyhodnocení pak posílá pokyny k sepnutí či vypnutí odvlhčovače nebo zvlhčovače tak, aby byla konstantně zajištěna nastavená požadovaná hodnota relativní vlhkosti v prostředí. Hygrostat často bývá přímo součástí odvlhčovací nebo zvlhčovací jednotky. Někdy se též dodává jako volitelné příslušenství. Výhodou externích hygrostatů oproti vestavěným je možnost jejich umístění i ve špatně dostupných místech, např. nikách. To znamená, že je možné zvolit odlišné referenční místo a místo pro instalaci odvlhčovače nebo zvlhčovače.

Vlhkoměr – hygrometr nebo hygrostat?

Na tuto otázku jste si jistě už odpověděli. Vlhkoměr, resp. hygrometr vám pomůže s měřením, záznamem naměřených hodnot. Mimochodem, pomoci vám může také s jejich uchováním pro budoucí využití. Při správném propojení s počítačem si tak s daty můžete opravdu pohrát. Pro sofistikované řízení vlhkosti využijete vlhkoměr určitě před i v průběhu samotné úpravy vlhkosti. Skvělý bude i jako kontrolní zařízení.

Naměřená data vám však sama o sobě vlhkost prostředí nezmění. S úpravou vlhkosti nám tedy pomůže odvlhčovač nebo zvlhčovač. Avšak, pro řízení vlhkostní úpravy budeme vždy potřebovat hygrostat. S největší pravděpodobností s ním budete pracovat často. Měl by tedy splňovat minimálně požadavek na přívětivé uživatelské prostředí.