Přeskočit na obsah

Jak vytvořit mikroklima. K čemu je dobrá mikroklimatická zóna.

  • od
  • 6 min read
Mikroklimatická vlhkostní zóna

Zvládněte vytvořit a udržet mikroklima. Jaká je správná mikroklimatická zóna? Jakou roli hrají jednotlivé parametry pro dlouhodobé udržení mikroklimatické zóny? Jak docílit přesných hodnot? Nejčastější otázky týkající se mikroklima.

Mikroklimatická zóna

Co je mikroklimatická zóna? V případě mikroklima mluvíme o stabilním prostředí v uzavřeném prostoru. Takže přirozené okolní prostředí může v čase vykazovat proměnlivou odchylku k jednotlivým parametrům stabilní klimatické zóny.

Vlhkost - odvlhčování, zvlhčování
Soubor fyzikálních veličin – vlhkost, teplota a proudění vzduchu vytváří mikroklima. Optimální mikroklima může být pro každý účel jiné.

K čemu je dobrá klimatická zóna

Pro vytvoření klimatické zóny může být mnoho důvodů. Často se s ní setkáváme při zajištění optimálních podmínek pro přezimování rostlin. Ale můžeme ji najít i v samotné přírodě. Ještě častější je vytváření optimální klimatické zóny v bytech a kancelářích, nebo při ochraně sbírek, vzácné flóry či fauny. A to, jak v jednotlivých ročních obdobích, tak i během celého roku. To jsou jen některé z příkladů.

Je zřejmé, že klimatická zóna může zajišťovat stabilně příznivé podmínky pro lidi, rostliny, zvířata, konstrukce či předměty. Je důležitá zvláště tam, kde se předpokládá vyšší citlivost na případné změny, a kde je riziko vysokých škod. Proto se klade důraz zejména na přesné nastavení a spolehlivé zajištění, a to ve vztahu ke všem sledovaným veličinám.

Parametry mikroklima a vlhkost

Mikroklima utváří parametry jako je vlhkost, teplota a proudění vzduchu.

Tyto parametry mají, navíc, tu zajímavou vlastnost, že se navzájem ovlivňují. Tedy probíhá mezi nimi interakce. Například. Zvýšená vlhkost může mít na svědomí pocit většího chladu. Na úzký vztah mezi vlhkostí a teplotou vzduchu poukazuje také fakt, že vyšší teplota vzduchu má rovněž vyšší pohlcovací schopnost z hlediska vlhkosti. Dále můžeme říci, že vyšší proudění vzduchu ovlivňuje pocitové vnímání teploty nebo celkovou pohodu.

Mikroklimatická vlhkostní zóna

Mikroklimatická vlhkostní zóna se postupně stává trendem. Má totiž snad nevětší význam z hlediska příznivého vlivu právě pro artefakty. Velký podíl na tom mají závěry výsledků z dlouhodobých měření, a sledování vlivů jednotlivých parametrů klima na degradaci, resp. zpomalení degradace jednotlivých artefaktů.

Jak úspěšně vytvořit a udržet správné mikroklima

Zajistit stabilní klima v hermeticky uzavřeném prostoru, bez vnějších vlivů, a kde neprobíhají žádné další chemicko-fyzikální procesy, není obtížné. Z praxe však víme, že i v uzavřeném prostoru dochází k ovlivňování mikroklima. Děje se tak vnitřními procesy i vnějším prostředím. Vliv zmíněných faktorů pak může způsobit poměrně vysoké výkyvy i u více parametrů mikroklimatické zóny.

Měření a průzkum

Teploměr vlhkoměr s externí sondou
Teploměr vlhkoměr s externí sondou pomáhá monitorovat přesné hodnoty klima: teplota a vlhkost.

Než se rozhodnete mikroklimatickou zónu vytvořit, proveďte průzkum stávajícího prostředí. Optimální časový úsek pro sledování vlivů a proměn klima je jeden rok. Mohou se tak projevit veškeré běžné vlivy, a také jejich významnost na uvažovanou mikroklimatickou zónu. Také z toho důvodu je vhodné vytvářet tyto zóny v prostorách, které jsou co nejméně vystaveny změnám vnějšího prostředí. Ovlivnit negativně mikroklima může i polední slunce, právě pražící do oken a zdí uvažované místnosti. Ale pozor. Významný dopad mají také probíhající procesy uvnitř klimatické zóny. Ty také souvisí se způsobem užití konkrétního prostoru.

Provedli jsme již důkladné měření a poctivý průzkum uvažovaného prostoru. Následně stanovíme maximální odchylky od jednotlivých požadovaných hodnot optimální mikroklimatické zóny, a zhodnotíme míru vlivu konkrétních faktorů.

Nyní je čas navrhnout optimální řešení pro zajištění mikroklimatické vlhkostní zóny. Jaké máme možnosti?

Prostředky mikroklimatické úpravy a řízení

Pro úspěšné vytvoření a udržení mikroklimatické zóny se neobejdeme bez techniky. V případě tepla to jsou různé typy tepelných zdrojů, tepelných výměníků či klimatizace. Když ale chceme dosáhnout konstantních přesných hodnot pro vlhkost, je nejúčinnějším řešením využití kombinace odvlhčovačů a zvlhčovačů. A jak se to dělá?

V interiéru, s běžnými teplotními podmínkami, bývá vhodným řešením využití kondenzačních odvlhčovačů. Jestliže se potýkáme s nízkou teplotou, jsou správnou volbou odvlhčovače s tepelným výměníkem. Získáme tak optimální výkon i při ztížených podmínkách. Při širších výkyvech vlhkosti jsou ideálním parťákem kondenzačních odvlhčovačů adiabatické zvlhčovače. Právě adiabatické zvlhčování je odborníky dosud hodnoceno jako nejkvalitnější a nejšetrnější. Jde o systém, který pracuje s tzv. studeným zvlhčováním. Díky tomu nedochází k jiným nežádoucím vlivům na prostředí.

klima odvlhčovač zvlhčovač
Brune klade důraz na propracovanost systému mikroklimatické vlhkostní zóny. Také to je důvodem maximální uživatelské přívětivosti při vytváření optimálního klima.

Jak je důležitá přesnost

Pro bydlení nebo klima v kanceláři může postačovat volnější rozmezí. Některá zvířata či rostliny už mohou vyžadovat vyšší přesnost. Snad nejnáročnější na přesnost všech parametrů klimatické zóny jsou sbírkové předměty, ať už v soukromých sbírkách, nebo v muzeích.

Právě při požadavcích na přesné hodnoty vlhkosti (i teploty), je výběr vhodného systému úpravy vlhkosti (zvlhčování a ovlhčování) klíčový.

Aktivní řízení a úprava vlhkosti v mikroklimatické zóně

Značka Brune se dlouhodobě zabývá řešením zajištění mikroklimatické vlhkostní zóny pro prostředí citlivých položek. Jejím cílem je dosažení konstantně přesných hodnot, a provozu optimálního pro artefakty, exponáty, či sbírkové předměty.

Systém mikroklimatické vlhkostní zóny

Odvlhčovač Dehumid HP 25 Brune
Odvlhčovač Dehumid HP 25 Brune. Novinka pro řízení a regulaci klima je vybavená bezdrátovým čidlem pro připojení do systému vlhkostní kontroly.

Systém zajištění mikroklimatické vlhkostní zóny Brune dosahuje při provozu maximální přesnosti a spolehlivosti. Současně. Zařízení systému pro zvlhčování je odborníky označováno jako nejšetrnější a nejúčinnější pro uchovávané předměty i prostředí. Také odvlhčovací část systému nabízí skvělé parametry. Je jím např. vysoký výkon i při širokém teplotním rozpětí. Ale jsou to i další novinky.

Systém mikroklimatické vlhkostní zóny Brune prochází neustále inovacemi podle posledních trendů a technických požadavků. I to je důvod, proč také letos kategorie MIKROKLIMATICKÉ ZÓNY nabízí novinky pro své uživatele. Navíc, systém mikroklimatické vlhkostní zóny se trvale vyznačuje velmi snadnou a rychlou spárovatelností jednotlivých prvků celku.

Ethernetový modul vzdálená správa řízení vlhkosti
Ethernetový modul: vzdálená správa řízení vlhkosti mikroklimatické zóny.

Je již standardem, že zákazník může snadno doplnit celý systém o nadstavbu, a to volitelně formou ethernetového modulu. Ten umožňuje síťový či PC přístup. Následné ovládání a sběr dat všech jednotlivých zařízení mikroklimatické vlhkostní zóny je tak mnohem snadnější. Jednoduše řečeno, VŠE Z JEDNOHO MÍSTA.

Navštivte kategorii MIKROKLIMATICKÉ ZÓNY a zjistěte, jak vám můžeme pomoci při tvorbě právě vašeho vlhkostního mikroklima.