Přeskočit na obsah

Optimální vlhkost: Jak ji stanovit, sledovat a řídit.

  • od
  • 4 min read
Vlhkost - odvlhčování, zvlhčování

Jaká je optimální vlhkost vzduchu v bytě, v prostorách bazénu, v koupelně? A jaká je optimální vlhkost právě pro můj prostor nebo materiály? To jsou nejčastější otázky týkající se optimální vlhkosti.

Voda a vzduch patří k sobě. To potvrzuje také fakt, že vlhkost je jednou ze základních vlastností vzduchu. Správná vlhkost vzduchu je důležitá pro dobré dýchání, pro rostliny, pro konstrukci budov, zdi, specifické výrobní a chemické procesy, skladování.

Jak sledujeme vlhkost

Vlhkost vzduchu můžeme sledovat v absolutních číslech. V tom případě se jedná o hmotnost vodních par v objemové jednotce vzduchu.

Nejčastěji sledujeme relativní vlhkost. Ta představuje poměr hmotnosti vodní páry obsažené ve vzduchu při určité teplotě k hmotnosti vodní páry při nasycení vzduchu vodou. Jinak řečeno, maximální množství vody ve vzduchu v plynném skupenství při stejném tlaku a teplotě. Relativní vlhkost vzduchu se může pohybovat od 0 do 100%. Ovšem, při 100% vlhkosti dochází, v případě současného ochlazení, ke kondenzaci. Také 0% vlhkost se v reálu normálně nevyskytuje. Lze jí však dosáhnout řízeným odvlhčením.

Souhrnem: Množství vody, které vzduch pojme je závislé na teplotě. Při vyšších teplotách pojme vzduch větší množství vody, než dojde k jeho nasycení (100% vlhkosti). Naopak při nízké teplotě dochází k nasycení poměrně rychle. Při poklesu teploty se tak přebytek vody ze vzduchu vyloučí formou zkapalněné vodní páry (kondenzace).

Jak stanovujeme optimální vlhkost

A zde jsme u optimální vlhkosti. Velmi obecně lze říci, že optimální vlhkost nastane tehdy, kdy se nám dobře dýchá, případné květiny či domácí mazlíčci prospívají a zároveň nedochází ke škodám či znehodnocením konstrukce budovy či tvorbě plísní, vlhkých fleků, rosení oken a podobně.

Jak je patrné, jedna univerzální hodnota neexistuje. Zejména v případě obytných prostor, případně bazénů se většinou stanovuje optimální vlhkost v rozmezí, v kterém se mohou výkyvy pohybovat. A stále můžeme hovořit o optimální vlhkosti. Naopak v případě archivů či chemických nebo výrobních procesů je často pro dodržení technologického postupu potřeba udržovat přesnou konstantní hodnotu vlhkosti.

Ke stanovení hodnoty nebo rozmezí optimální vlhkosti se bere v úvahu několik kritérií. Nejdůležitějším je účel využití daného prostoru, resp. činnost či probíhající výrobní procesy. Bereme však v úvahu také vybavení a z toho vycházející požadavky na vlhkost jednotlivých materiálů.

Optimální vlhkost prostředí (RH)

Podívejte se, jak se optimální vlhkost mění podle jednotlivých prostorů a jejich užití.

byt okolo 55% RH
koupelna do 60% RH
bazén okolo 60% RH

Přesné stanovení vlhkosti se odvíjí od výše udržované teploty prostředí a také teploty vody; pokud jde o prostor bazénu či wellness.

Ideální vlhkost pro skladování

Vlhkost: Zdravé zvlhčování
Pozor! Optimální vlhkost je pro každý účel jiná.

Standardy při teplotě 14-22°C

textil 55-60%
cukr max 70%
sůl max 75%
jídlo 50-60%
kožené zboží 50-65%
nástroje 50-55%
kožešiny 50-60%
galerie / muzea 45-55%
papíry 50-60%
knihy 40-50%
nábytek 50-55%
holé kovové díly max 55%
čerpací stanice max 50%
prostorová ochrana 60-65%
skladování max 65%

Dodržováním optimální vlhkosti pro skladování jednotlivých materiálů zcela minimalizujeme riziko poškození. Naopak při vyšší než doporučené optimální vlhkosti dochází ke škodám na materiálech formou koroze, plísně, vlhnutí, rozpadu, znehodnocení, zatuchnutí a podobně.

Měření vlhkosti

Pro měření vlhkosti se používá vlhkoměr. K řízení vlhkosti pomocí měření a spínání slouží hygrostat. Ten umožňuje nastavit vlhkost, kterou má odvlhčovač nebo odvlhčovací zařízení udržovat. Hygrostat se často nachází již v samotném odvlhčovacím zařízení. Je ale mnohem účinnější využít externí hygrostat, který lze umístit i do špatně dostupného referenčního místa. Tedy místo s relativní vlhkostí, podle které řídím provoz odvlhčovací jednotky.

Řešení vlhkosti

Každý prostor je vhodné řešit individuálně. Pokud si nejste jisti s řešením, povolejte klimatologa. Například vlhkost v prostorách bazénu řešte spolu s projektantem již při samotném projektování bazénu.