Přeskočit na obsah

Víte, jak na ukládání knih? Inspirujte se od profesionálů

  • od
  • 6 min read
veřejná knihovna

Jaké jsou správné podmínky pro ukládání knih? Jak se ukládají knihy v soukromých sbírkách a jak do dělají velké knihovny. Proč je důležitý způsob a podmínky uložení knihy.

Co vše je ještě kniha

Kniha je hodnota, která si zaslouží patřičné zacházení. Knihy byly zvláště v minulosti jediným nejspolehlivějším způsobem přesného uchování a přenosu myšlenek, informací, historie, příběhů. Byla považována dokonce za takovou hodnotu, aby byla ručně přepisována do dalších svazků. U obzvláště velkých knih to mohlo trvat i roky. V současnosti jde o cenný odkaz i zdroj informací. Je tu stále i přes vznik digitálních technologií. Některé kousky si zaslouží opravdovou péči.

Kniha je svazek listů, zpravidla uložený ve vazbě. Jenže, součástí knihovny může být i sbírka fotografií, časopisů a jiných tiskovin. Skladuje-li se toto vše na jednom místě, bývá pak oříškem vybalancovat optimální podmínky pro všechny položky zároveň. Požadavky na odbornou péči, zacházení a podmínky uložení pro jednotlivé položky knihovny se zabývá Národní knihovna ČR. Chcete vědět, jak se o knihy starají profesionálové?

Manipulace s knihou

stará kniha
Ukládání knih je někdy tak trochu alchymie

Manipulace s knihovními položkami by měla být opatrná. Chceme-li položku uchovat, rozhodně nepřekládáme, neohýbáme, netlačíme. To, že bychom knihu a další knihovní položky měli brát jen do čistých rukou je samozřejmostí. Při cenných položkách se používají navíc čisté přízové rukavice. Při převozu se zajišťuje dostatečná ochrana proti mechanickému poškození. Ukládání knih do regálu by mělo probíhat také s citem. Samozřejmostí je netlačit či nevmačkávat knihu mezi ostatní, když je pro ni volné místo zjevně nedostatečné. Velkoformátové knihy a časopisy je lépe ukládat naležato, aby nedošlo ke zlomení vazby či natržení. Knihy se nikdy nestaví hřbetem vzhůru. Vazba by se z desek mohla vytrhnout.

Ukládání knih

Můžeme říci, že společnými požadavky pro ukládání položek knihovny je určitě čistota prostředí. Ať už jde o nečistoty, „pouhý“ prach či popílek, to vše může být důvodem rychlejší zkázy či poškození uložené položky. Vždyť i samotný prach může obsahovat mikroskopické částice z předmětů okolí, mastnoty či aut. Prostředí by také nemělo vykazovat agresivní látky v ovzduší, resp. plynné zplodiny, které by mohly zpustit nežádoucí agresivní chemickou reakci. Za původce nežádoucí chemické reakce se pokládají NOx, SO2, CO2 a O3. Ani regály, v kterých jsou knihy a další položky uloženy by neměly uvolňovat nežádoucí látky podporující degradaci materiálu. Nežádoucí je rovněž příliš velké osvětlení či silné UV záření. To způsobuje urychlení chemické degradace a nežádoucí barevné změny položky.

Co do bezpečnosti výšky uložení. Doporučeno je umístění nejnižšího regálu pro uložení knih ve výšce alespoň 25cm nad zemí. Důvod je prostý. Snížíme tak riziko poškození vlhkostí či případnou unikající vodou např. z vodovodní havárie, přívalových dešťů apod. Samozřejmě, v případě povodně je tato výška nedostatečná. Přesto, umožňuje získat čas pro potřebné zabezpečení knih.

Mikroklima knihovny

Požadavky

Kvalita a vlastnost mikroklima je jedním z klíčových faktorů při ukládání knih ve snaze dlouhodobě uchovat položky knihovny. Proudění vzduchu by v ideálním případě nemělo překročit 0,5m/s. Rozhodně není vhodné příliš časté větrání. Tím totiž současně dochází k rychlé a časté změně v mikroklima skladovacího prostoru. Jakoukoli rychlou změnou v klima (ať už výměny vzduchu, rychlou změnou vlhkosti či teploty) škodíme skladovaným knihovním položkám. Tj. snižujeme odolnost materiálu a přispíváme k urychlení degradace a deformace. Zároveň pří příliš nízké výměně vzduchu dochází k podporování mikrobiální činnosti, urychlení chemické degradace a zvyšování vlhkosti daného místa.

Jako ideální mikroklima prostředí pro knihy je označována teplota 18°C, maximálně do 25°C, s kolísáním dané teploty do 2°C/den. Klimatická vlhkost by měla být 50%RH, maximálně 40-60%RH s kolísáním do 5%RH/den. U ostatních položek, jako jsou fotky, filmové pásky apod. se požadavky na uložení mírně liší. Velmi obecně lze pokládat za přijatelné podmínky pro různé knihovní položky: teplotu 18-21°C a vlhkost 40-50%RH.

Technické řešení klimatické vlhkosti

Naplnit všechny tyto přísně stanovené požadavky není mnohdy vůbec jednoduché. Zvláště z klimatického hlediska může být problém zajistit optimální podmínky. V tomto ohledu je pak účinným řešením využití profesionálního zařízení pro úpravu vlhkosti, jakým je zvlhčovač nebo odvlhčovač.

dálkové ovládání
jednoduché centrální řízení a kontrola při spárování jednotlivých klima zařízení

…když je prostředí přesušené

Pro soukromé knihovny je vhodným řešením zvlhčovač Brune B125. Ten pohodlně zvládne zajistit optimální vlhkost místnosti o objemu až 140m3. Při běžné výšce stropu 2,5m je to 56m2. Ve veřejných knihovnách s prostory o velkém objemu se úspěšně uplatňuje zvlhčovač B500 Professional, který snadno obsáhne prostor 900 až 1000m3. Zvlhčovací zařízení nabízí automatický režim. Při nastavené požadované vlhkosti se zařízení sepne podle potřeby prostoru tak, aby byla konstantně zajištěna nastavená hodnota relativní vlhkosti. O pohodlný a bezpečný provoz se postará automatické doplňování vody s kontrolou a ochranou proti přetečení. Nad to, zvlhčovač B500 může být vybaven UV dezinfekcí upravovaného vzduchu vnitřního prostředí proti nežádoucím mikroorganismům. jinak, zařízení lze vybavit i dalšími doplňky pro zdravé neagresivní zvlhčování, přátelské pro uložené položky i lidi.

…při nadměrné vlhkosti

Při nadměrné vlhkosti prostředí, je potřeba zajistit řádné soustavné odvlhčování. Pro potřebu odvlhčování nebo souběžné spolupráce a propojení odvlhčovače se zvlhčovačem B500 Professional je ideální volbou odvlhčovač HP 50 Funk. Tento odvlhčovač je schopen zajistit odvlhčení prostoru až 600m3. Pohodlně tak zvládne odvlhčování i velkých prostor veřejných knihoven. 

Díky radiovému propojení je možná vzájemná spolupráce zvlhčovače a odvlhčovače. Při nadměrné vlhkosti se spíná odvlhčování. Naopak, při tendenci prostředí k vysušování, resp. příliš nízké vlhkosti vzduchu se sepne zvlhčování. Vždy je přitom zajištěna konstantní hladina nastavené vlhkosti vzduchu. Při odvlhčování, například soukromých knihoven do 200 m3, je vhodnou volbou odvlhčovač  Dehumid 9. Ten ve variantě H nabízí i přitápění vzduchu. Ovšem, řešení je možné najít také pro specifické požadavky. Pokud se týkají vlhkosti prostor a způsobu kombinace zvlhčování a odvlhčování.

Díky použití odvlhčovače nebo zvlhčovače je zajištění optimální vlhkosti pro knihy a knihovní položky, jako fotografické materiály či filmy a podobně, mnohem jednodušší. Zároveň máte jistotu, že i za vaší nepřítomnosti je o knihy dobře postaráno.

Jak budete ukládat knihy teď?

Jak je patrné, významnou roli při ukládání knih hraje nejen jemné zacházení. Velmi podstatné jsou také optimální podmínky uložení. Zde je důležité sledovat: 1/ zplodinové složení vzduchu 2/ intenzitu a složení světla 3/ kvalitu mikroklima knihovny z hlediska vlhkosti a teploty. Ano, vybalancování optimálních hodnot není jednoduché ani pro profesionály. Přesto, možná teď budete se svými knihami zacházet s mnohem větší péčí.