Přeskočit na obsah

Vlhkost ve vinném sklepě. Klima, které utváří kvalitní víno.

  • od
  • 3 min read
vinný sklep

Skladování nebo archivace?

Kdy začít řešit vlhkost ve vinném sklepě? Proč se vyplatí vyhovět potřebám vína?

Pro správné skladování vína ve vinném sklepě je důležité sledovat více faktorů. Optimální podmínky pro víno tvoří nejen vlhkost či teplota. Také míra pečlivosti při dodržování vhodných podmínek určuje další použití vína. Více pečliví budeme při úmyslu lahve vína archivovat. Nebo je prostě jen skladujeme v přiměřených podmínkách do nejbližší příležitosti vhodné k jejich konzumaci. Jednoduše, při výrobě či archivaci se dodržují samozřejmě přísnější požadavky. Navíc, o vhodnosti archivace je rozumné, pokud nejste zběhlí, se poradit přímo s vinařem či znalým prodejcem.

Podmínky skladování vína

Víno, všeobecně, ocení spíše podmínky, kdy je nízká teplota a vyšší vlhkost. Příliš nízké či příliš vysoké hodnoty nejsou vhodné. Teplota ve vinném sklípku by se ideálně měla dle doporučení pohybovat v rozmezí 8-14°C. Skokové, rychlé změny teploty, byť v uvedeném rozmezí, mohou přispět ke kažení vína.

Brune zvlhčovače vzduchu
K dosažení optimální vlhkosti ve vinném sklepě mohou pomoci zvlhčovače Brune

Vlhkost ve vinném sklepě a vlhkost korku

Skladování lahví s korkovou zátkou vyžaduje zvýšenou pozornost. Lahve by měly ležet tak, aby korková část byla stále ponořená. Důvod je prostý. Korek by neměl vyschnout. Proč? Mohl by se totiž do lahve jinak dostat vzduch. A to by dalo podnět k tomu, aby se uvnitř začaly tvořit octové kvasinky. Proto také není nutné pokládat lahve s jinými než korkovými zátkami. Navíc, tímto způsobem poznáme, že víno v lahvích bez korkové zátky pro skladování určené není. Nemusíme si tedy s podmínkami pro dlouhé skladování tolik lámat hlavu. Zatímco archivace vína vyžaduje mnohem náročnější podmínky pro skladování. Jako ideální vlhkost pro skladování se uvádí 65-80% RH.

TIP:
Ve vinném sklepě je důležité udržovat stabilní vlhkost i teplotu v hodnotách doporučeného rozmezí.

Lahve by také měly ležet ve tmě nebo přítmí. Také z toho důvodu se degustační prostory nalézají v jiné místnosti. Přítmí se někdy zajišťuje také přikrytím slámou a podobně.

Dalším důvodem, proč by víno mělo být skladováno samostatně bez dalších rušivých vlivů je citlivost na pachy. Ty mohou víno také slušně zkazit. Takže, např. brambory, cibuli a podobně s vínem určitě neskladujeme. Na to je dobré si vyhradit zas jiný sklípek.

Správné klima – vlhkost ve vinném sklepě

TIP:
Když pokazíte klima ve stávajícím klasickém klenbovém sklepě, není ještě nic ztraceno.

V případě klasických vinných sklepů je jejich správné klima výsledkem také správného vnitřního stavebního tvaru, kterým je vnitřní klenba. Ta samozřejmě slouží zejména k rozložení tlaků a pevnosti sklepa. Ovšem, zajišťuje i správné proudění vzduchu a vlhkosti. U umělých sklípků (nebo pokazíte-li nějakým způsobem klima ve stávajícím sklípku) lze optimální klima dosáhnout také. A to využitím správně dimenzovaného zvlhčovače nebo odvlhčovače, případně součinností obou: odvlhčovače a zvlhčovače. Řešení se odvíjí podle přirozených tendencí stávajícího prostoru. Tendence přirozeného klima zjistíme nejdříve měřením. Následně volíme vhodné klimatické zařízení doplněné profesionální měřící a regulační technikou.

TIP NA ZÁVĚR:
Při použití správné techniky můžete skladovat víno i v novém umělém sklípku.