Přeskočit na obsah

Péče o chrámové varhany – relativní vlhkost

  • od
  • 5 min read
kostelní varhany

Varhany vnímejte jako mnohovrstvé umělecké dílo

Kostelní, chrámové, nebo církevní varhany. Nejsložitější hudební nástroj s nejširším tónovým rozsahem. Hudební nástroj, který je významným přínosem v tolika rozmanitých oblastech umění.

Už jen samotný pohled na píšťaly a dekorace může být uměleckým zážitkem. Vždyť ve většině případů byly zdobeny světoznámými umělci z řad malířů, řezbářů i sochařů. A přitom jde jen o malou část celého hudebního nástroje. 

Památková ochrana jako poslední šance

Mnohé, nejen z kostelních varhan, tak byly zařazeny mezi kulturní památky. Vedla však k tomu dlouhá cesta. Určitou dobu bylo pečováno spíše o vizuální vnější část okolí píšťal, která byla součástí výzdoby interiéru daného prostoru, pohledem také přístupné pro návštěvníky. Teprve posléze došlo k zařazení celého nástroje jako kulturní památky, včetně jeho zvukové stránky, tedy i částí běžnému oku návštěvníka skrytých. Ochranu kulturní památky jako celku zajišťuje nyní §2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Žel, mezitím došlo v mnoha případech k devastaci tohoto skvostného nástroje. A to jak zubem času, přírodními jevy, zaviněnými přírodními jevy, ale i neodbornou a nešetrnou péčí.

Nepříznivý stav varhan a v mnoha případech i nevhodná péče jsou také důvodem, proč Národní památkový ústav nakonec, v zájmu jednotného metodického postupu při péči a spravování, vydal publikaci věnující se péči o varhany a zvony.

Vlhkost nebo sucho?

Nutno dodat, že varhany nedevastují svou činností jen zvířátka (holubi, sovy, červotoči, kuny, výjimečně myši) a lidé (absence potřebné péče včetně úklidu nebo neodborné devastující opravy či úpravy/vylepšení). Je tu ještě další faktor a tím je klima.

Správné klima pro varhany – technické řešení

Klima, a to především vysoká vlhkost nebo sucho, není mnohdy vůbec řešeno. Přitom se podílí významnou měrou na devastaci varhan, které jsou z převážné většiny postaveny z dřevěných a kožených materiálů. To znamená, že se tyto materiály nachází prakticky ve všech čtyřech částech varhan (píšťaly, vzduchová soustava, řídící mechanismy a varhanní skříň).

Nadměrná vlhkost

Nadměrná vlhkost působí hnilobu a plíseň součástek. Svou daň si vlhkost vybírá i na kovu, v podobě rezavění. Velmi často stojí také za působením červotočů, kteří preferují bydlení v dlouhodobě vlhkém prostředí. Proto je vhodné větrat jen v takové denní době, kdy je vlhkost venkovního vzduchu nejnižší, případně při nevhodném počasí nevětrat.  (O větrání, více článek „Odvlhčování sklepa nebo skladovací místnosti“) Navíc, je potřeba zajistit větrací prostor proti vniku zvířátek a hmyzu. Včasným odvlhčením rizikového prostoru, například odvlhčovačem se může dosáhnout zpět optimálního klima a předejít nechtěným škodám a vysokým vlhkostním výkyvům. Vhodným kandidátem je Brune HP50 pro profesionální velkokapacitní úpravu vlhkosti – klima. Odvlhčovač s vestavěným hygrostatem nebo jako doplňkovým příslušenstvím je schopen ve vlhkem namáhaných prostorách zajistit konstantní požadovanou vlhkost.

Když sucho útočí

Rizika nevhodného klima má každé roční období. Zvláště v letním suchém období, kdy se vlhkost vzduchu pohybuje pod 50%, se varhaníci mohou setkat i s nadměrným suchem, které rozhodně nepůsobí blahodárně na nejen kožené součásti, jako jsou měchy. Trpí také vzdušnice (při hraní mohou pískat)… Nadměrné sucho způsobuje sesychání, které může vést až k praskání dřeva. Aby nedocházelo k rozlaďování nástroje, je potřeba, aby vlhkost a teplota vzduchu nasávaná měchy byla stejná jako v prostoru varhanní skříně. Pro zajištění plné funkčnosti nástroje bez rizika trvalého poškození nebo rozladění je doporučována optimální vlhkost 60-80% a průběžné sledování vlhkosti a teploty prostoru. Už vůbec se nedoporučují rychlé výrazné změny vlhkosti či teploty. Při nadměrném suchu se doporučuje pro dosažení opětovné rovnováhy rozestavět nádoby s vodou a takto zvlhčovat až k dosažení vlhkostní rovnováhy. Nebo lze využít mnohem sofistikovanějšího řešení v podobě zvlhčovače, který za vás také pohlídá optimální vlhkost a dle potřeby sám zvlhčí až k dosažení optimální hodnoty. Zvlhčovací nebo odvlhčovací přístroj lze doplnit o zařízení pro měření a záznam průběžných hodnot s možností si je kdykoliv vytáhnout z počítače. Pro přesné zvlhčení konkrétního místa či součástky se využívá nástavec s trubicí (viz obrázek). Nástavec je namontován na výstup přístroje a hliníková ventilační hadice o průměru 150 mm odvádí zvlhčený vzduch do kritické oblasti. Zatímco zvlhčovač je umístěn na neutrálním venkovním místě se snadným přístupem. Přístroj Brune B500 umožňuje také montáž na konzole. To je dobrá zpráva pro náročné prostory.

Prosím, hrajte

Tak jako každý hudební nástroj. Také chrámové či kostelní varhany potřebují, aby se na ně často hrálo a nedocházelo tak k jejich rychlejšímu chátrání. Už jen díky jejich nevšednímu skvostnému zvuku, o posluchače určitě nouze nebude.