Případová studie: muzeum – depozitář. Inspirujte se.

  • od
  • 3 min read
archiv

Místo realizace depozitáře

Suterénní prostory využívané jako depozitář. Objem prostoru cca 300 cbm. Prostory trpí nadměrnou vzdušnou vlhkostí, která má negativní vliv na samotnou konstrukci a vybavení prostoru. Požadavkem tedy bylo výrazné snížení vlhkosti a zajištění udržování této optimální vlhkosti na konstantní úrovni.

Výchozí klima

Teplota: 18,5°C
Vlhkost: 74,2% RH
Zdroj vlhkosti: stálý

Uvedené hodnoty neumožňovaly bezproblémové umístění sbírkových předmětů a provoz depozitáře. Hrozilo reálné riziko poškození, resp. zbytečného zrychlení degradace depozitovaných položek v průběhu skladování díky aktuálně nevhodným podmínkám řešených prostor, jmenovitě nevhodnému klima.

Cílové klima

Vlhkost: 45-50% RH a eliminace kolísání hodnot. Dosažením optimální vlhkosti prostředí a udržováním stabilních hodnot vlhkosti a teploty získáme prostor s optimálními klimatickými podmínkami interiéru pro provoz depozitáře. Skladované položky tak budou optimálně chráněny.

Řešení prostoru

Perfektum D 165 odvlhčovač vzduchu
D165 obr.

Sklepní či suterénní prostory se samy o sobě vyznačují specifickým – odlišným klima oproti zbývající části budovy.  Teploty v jednotlivých ročních obdobích se zde příliš nemění. Přivětrávání venkovního vzduchu, zvláště v letních měsících, zde spíše způsobuje silné kondenzace. Jsou tu i další rizika a omezení: čtěte více. Na druhé straně, jak již bylo zmíněno, mohou sklepní či suterénní prostory nabídnout celoročně poměrně stálé a příjemné teploty. To také významně snižuje potřebu práce, nákladů a energie pro dosažení optimální teploty a minimální nebo nulovou potřebu chlazení nebo vytápění. Pro tyto vynikající teplotní vlastnosti jsou sklepní či suterénní prostory tak často vyhledávány pro skladování. Dlužno dodat, že tato skvělá teplotní vlastnost bývá často vykoupena právě vyšší vzdušnou vlhkostí a častou kondenzací. A nemusí za tím stát jen příliv venkovního vzduchu.

Víte, že:
Ve sklepních prostorách se nejčastěji řeší spíše otázka odvlhčování, jako je tomu v tomto případě. 

V uvažovaném prostoru bylo provedeno měření. Následně proběhla analýza dat spolu s požadavkem způsobu užívání uvažovaných prostor. Závěr ukázal potřebu trvalého odvlhčování suterénního prostoru. Řešením se tak stalo odvlhčovací zařízení pro trvalé odvlhčování – udržování požadovaných podmínek. Vzhledem k požadavku na rovnoměrnost a stálost hladiny vlhkosti v celém prostoru, byla investorem pořízena dvě odvlhčovací zařízení Perfektum typu D165. Výsledkem je spokojenost provozovatele a zdravý stav depozitu.

Výhodou těchto odvlhčovacích zařízení je vysoká výměna vzduchu, která současně pomáhá při zajišťování rovnoměrného klima prostoru. Díky své vysoké kapacitě dokáží odvlhčovače D165 pohodlně zajistit správné klima i ve více zátěžových okamžicích roku. Překážkou pro ně nejsou dokonce ani nižší teploty prostředí. Jejich široký pracovní rozsah je připravil, aby pohodlně zvládly i nadstandardní hodnoty teplot v obou směrech.