Přeskočit na obsah

Jak na to: Vhodná voda do zvlhčovače

  • od
  • 4 min read
tekutina ve zkumavkách

Voda do zvlhčovače vzduchu Brune nepodléhá žádným zvláštním požadavkům. Pozor ale! Nejčastějším nežádoucím jevem všech zařízení pracujících s vodou bývá usazování vodního kamene. Čím více tvrdá voda, tím rychleji a masivněji k usazování dochází. Tyto usazeniny omezují přítok i odtok vody a výkon, v nejhorším případě také samotnou funkčnost přístroje.

Co způsobuje tvrdost vody

Jak se tvrdá voda projevuje a její důsledky známe nejen z našich domácností. Co ale ovlivňuje tvrdost vody?

Tvrdost vody představuje podíl obsahu vápna, které je tvořeno dvěma minerály, tj. vápníkem a hořčíkem. Tento podíl určuje, zda je voda měkká, střední nebo tvrdá. V tvrdé vodě je logicky podíl těchto minerálů vysoký. Různě tvrdá voda disponuje také odlišnými chuťovými vlastnostmi. Chuť ovlivňuje také přechodná a trvalá tvrdost vody způsobená odlišným složením.

Víte, že:
Odstranit varem lze pouze přechodnou tvrdost.

Podle současných norem se tvrdost vyjadřuje jako souhrn hořčíku a vápníku obsaženého ve vodě v nmol/l. Za měkkou považujeme vodu s hodnotou do 0,7 nmol/l. Tvrdá voda má hodnotu nmol/l vyšší než 2,51.

Víte, že:
Pražské vodovody a kanalizace rozlišují ve svých tabulkách až 5 druhů tvrdosti vody. Podle vyhlášky 70/2018 Sb., která stanovuje mj. hygienické požadavky na pitnou vodu, je ideální tvrdost vody pro lidské zdraví 2-3,5 Ca+Mg nmol/l.

Tvrdá voda ANO nebo NE?

Hodnoty uváděné jako optimální pro lidské zdraví nejsou na druhé straně ideální pro zařízení pracující s vodou. Zatímco pro pitné účely je z hlediska obsahu minerálů určitá tvrdost vyžadována. Z pohledu využití vody pro zvlhčovač nebo jiné zařízení, jako je například varná konvice, je vhodnější spíše měkčí voda.

Víte, jaká je vaše voda?
Tvrdost / kvalitu vody ve své lokalitě, můžete zjistit pomocí informační mapy vašeho dodavatele vody.

Ve vodě se běžně nachází také oxid uhličitý, který se ve vodě rozpouští a vytváří s vodou kyselinu uhličitou. Podíl oxidu uhličitého ve vodě určuje míru schopnosti vody absorbovat vápno. Ovšem, obsah oxidu uhličitého ve vodě klesá se stoupající teplotou a tím i schopnost vody absorbovat vápno. Vápno se pak přichytává na stěny varné konvice či jiného zařízení. Takovýmto usazováním vodního kamene trpí zvláště parní zvlhčovače, které pracují s vodou při vysokých teplotách. To však neznamená, že by zvlhčovače se studeným zvlhčováním neměly žádný problém s vodním kamenem. Jak se bráníte vodnímu kameni vy? A co když se už vytvořily nánosy?

Jak se bránit vodnímu kameni

Změkčit vodu. Jak?

V průmyslu je možné tvrdou vodu změkčit pomocí systému změkčování vody, např. iontovými měniči nebo tlakovou filtrací. Ale, co když máte trvale problém s tvrdou vodou třeba v domácnosti nebo v podobném objemu?

Brune B 300 zvlhčovač vzduchu
zvlhčovač B300

Jak na to: Podle účelu užití je možné použít vždy individuální úpravu vody, ať už pro pitné účely nebo do zařízení. Např. některá zařízení vyžadují použití destilované vody, u jiných je vhodnější využití upravujících tablet. Pro zvlhčovače Brune se doporučuje k zajištění optimální funkčnosti přístroje používat běžnou kohoutkovou vodu, na kterou jsou také uzpůsobeny. Vodu do zvlhčovače je možné průběžně upravovat pomocí aditiv. Osvěžovací kapalina Waterfresh vedle zvýšení výkonu a jiných pomáhá minimalizovat usazování vodního kamene. Při pravidelném čištění může pomoci přípravek Optima2, která vápenaté usazeniny rozpustí. Pokud je již pozdě a zařízení je již zanesené vodním kamenem, je Optima2 taktéž skvělým pomocníkem. Dokáže vodním kamenem již zanesené zařízení účinně a jednoduše vyčistit. Zároveň, jejím použitím při čištění, se předchází dalšímu usazování. Vždy po vyčištění přípravkem Optima2 stačí nádrž jen vypláchnout čistou vodou.

Patronou proti kalcifikaci

dekalcifikační patrona
dekalcifikační patrona

Jinou účinnou možností jsou konverzní patrony. Konverzní patronou pro dekalcifikaci disponuje ve volitelném příslušenství např. zvlhčovač Brune B 500 Professional. Dekalcifikační patrona zabraňuje samotnému usazování vápna v zařízení díky přeměně molekulární struktury vápna. Zařízení je potřeba vybavit dekalcifikační patronou již při samotné konfiguraci.

Chcete i vaše zařízení vybavit integrovanou dekalcifikační patronou?

https://youtu.be/3rS6gFyiCF8