Pevné instalace

V průvodci vytvoříte požadavek na servisní akci pro pevné instalace, která probíhá v místě instalace.

Objednávka servisní akce pevné instalace

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, zavolejte nám nebo napište před odesláním objednávky, která je závazná.

Další informace o zpracování, používání Vašich údajů a o tom, jak uplatnit Vaše práva; Všeobecné obchodní podmínky a Ceník najdete zde:

Podmínkách ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Ceník servisních úkonů

Informace

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře závazně objednáváte provedení servisní akce. Objednání mimozáručního servisního zásahu nebo registrace záručního servisního zásahu se řídí §6 Všeobecných obchodních podmínek.

V případě záručního servisu začíná běžet lhůta pro odstranění vady teprve fyzickým předáním reklamovaného zařízení do servisu, nikoliv dnem provedení oznámení o tomto nároku.

Prodejci a instalační partneři mohou rovněž registrovat servisní zásah pod §6 Všeobecných obchodních podmínek a odesláním berou na vědomí svou spoluúčast podle typu registrovaného partnerství.

Po odeslání objednávky Vás budeme kontaktovat a domluvíme vhodný termín provedení opravy a další podrobnosti. Z kapacitních důvodů zajišťujeme záruční i mimozáruční servis pouze pro produkty z naší CZ distribuce s nárokem na privátní slevu.

Mimozáruční servisní akce prováděné na místě inkasujeme pouze v hotovosti. Zjištění závady/diagnostika a posouzení rentability opravy je zpoplatněno částkou CZK 1.900,- vč. DPH (v případě, že není oprava realizována; u produktů z naší CZ distribuce s nárokem na privátní slevu CZK 950,- vč. DPH).

Zvláštní podmínky mimozáručních a neoprávněných záručních oprav

Odesláním objednávky, předáním zařízení a potvrzením předávacího protokolu zákazník objednává provedení opravy a zavazuje se zaplatit cenu takto provedené opravy (cena práce dle platného ceníku). V případě, že zákazník zruší provedení opravy, zavazuje se uhradit vzniklé náklady, zejména náklady na marný výjezd (dle ceníku) a náklady na diagnostiku a zjištění závady v plné výši. Takové posouzení rentability opravy je zpoplatněno sazbou CZK 1.900,- vč. DPH a je účtováno jen v případě, že oprava není realizována (u produktů z naší CZ distribuce s nárokem na privátní slevu CZK 950,- vč. DPH).