Archiv

Vy vyberete místo, my zajistíme techniku. + Blog na téma technologie a užitnost v problematice vlhkosti. Víte, jak řešit vlhkost pro archiv, muzeum či depozitář?

Případová studie: muzeum – depozitář. Inspirujte se.

  • od
  • 3 min read

Místo realizace depozitáře Suterénní prostory využívané jako depozitář. Objem prostoru cca 300 cbm. Prostory trpí nadměrnou vzdušnou vlhkostí, která má negativní vliv na samotnou konstrukci a vybavení prostoru. Požadavkem tedy bylo výrazné snížení vlhkosti a zajištění udržování této optimální vlhkosti na konstantní úrovni. Výchozí klima…