Přeskočit na obsah

Servis pro mobilní a malé stroje

Předání zařízení zajišťujete bez naší podpory.

Objednávka servisní akce bez dopravy

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, zavolejte nám nebo napište před odesláním objednávky, která je závazná.

Další informace o zpracování, používání Vašich údajů a o tom, jak uplatnit Vaše práva; Všeobecné obchodní podmínky a Ceník najdete zde:

Podmínky ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Ceník servisních úkonů

Informace

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře závazně objednáváte provedení servisní akce. Objednání mimozáručního servisního zásahu nebo registrace záručního servisního zásahu se řídí §6 Všeobecných obchodních podmínek.

V případě záručního servisu začíná běžet lhůta pro odstranění vady teprve fyzickým předáním reklamovaného zařízení do servisu, nikoliv dnem provedení oznámení o tomto nároku.

Prodejci a instalační partneři mohou rovněž registrovat servisní zásah pod §6 Všeobecných obchodních podmínek a odesláním berou na vědomí svou spoluúčast podle typu registrovaného partnerství.

Po odeslání objednávky Vás budeme kontaktovat a domluvíme vhodný termín provedení opravy a další podrobnosti. Z kapacitních důvodů zajišťujeme záruční i mimozáruční servis pouze pro produkty z naší CZ oficiální distribuce s nárokem na privátní slevu.

Mimozáruční servisní akce prováděné na místě inkasujeme pouze v hotovosti. Na servisní práce realizované v našem servisním místě vybíráme vždy zálohu v hotovosti, dle stavu servisovaného zařízení. Zjištění závady/diagnostika a posouzení rentability opravy je zpoplatněno částkou CZK 2.299,- vč. DPH (v případě, že není oprava realizována; u produktů z naší CZ oficiální distribuce s nárokem na privátní slevu CZK 1.150,- vč. DPH).

Zvláštní podmínky mimozáručních a neoprávněných záručních oprav

Zákazník je povinen vyzvednout opravené zařízení nejpozději do 7 dnů od oznámení o ukončení opravy (to může být provedeno telefonicky, SMS nebo e-mailem). V případě, že zákazník zařízení nevyzvedne, bude mu účtováno skladné ve výši CZK 100+DPH/1m2/den, které navýší celkovou pohledávku z opravy. Hodnota zařízení předaného k opravě zároveň slouží jako zástava oproti celkové pohledávce z opravy vzniklé, včetně jejího příslušenství. Ta propadá ve prospěch úhrady pohledávky (to znamená, že věc bude prodána a z výtěžku prodeje budou hrazeny náklady na opravu, skladné a náklady na prodej věci) po 2 měsících od oznámení o ukončení opravy. Odesláním objednávky, předáním zařízení a potvrzením předávacího protokolu zákazník objednává provedení opravy a zavazuje se zaplatit cenu takto provedené opravy (cena práce dle platného ceníku). V případě, že zákazník zruší provedení opravy, zavazuje se uhradit vzniklé náklady, zejména náklady na marný výjezd (dle ceníku) a náklady na diagnostiku a zjištění závady v plné výši. Takové posouzení rentability opravy je zpoplatněno sazbou CZK 2.299,- vč. DPH a je účtováno jen v případě, že oprava není realizována (u produktů z naší CZ oficiální distribuce s nárokem na privátní slevu CZK 1.150,- vč. DPH).